کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت زرخواه با تجهیزات و دستگاه های به روز و مدرن و با اعتقاد به اصل کنترل کیفیت و پیوستگی مواد اولیه همواره ضامن کیفیت محصولات خود می باشد. کارشناسان متخصص ما با دانش فنی به روز بر اساس استانداردهای تعریف شده همواره مواد اولیه را کنترل و بازرسی می کنند بر این اساس ورودی ها با نمونه های مورد تایید و استاندارد کنترل میشود و هرگونه عدم انطباق مشاهده و از بروز کوچکترین مشکل جلوگیری می شود و در نهایت محصولی با کیفیت و مورد تایید و رضایت مشتری تعیین می شود و در مرحله تولید قرار می گیرد.

مراحل کنترل کیفیت شرکت زرخواه

1- کنترل مواد اولیه:

کلیه مواد اولیه و ملزومات بر اساس استاندارد های  تعریف شده و طبق چک لیست های معین ممیزی شده و پس از تایید و انجام  آزمایش های اولیه اجازه ورود به انبار را پیدا می کند

2- کنترل کیفیت حین فرآیند:

کارشناسان کنترل کیفیت شرکت زرخواه طبق برنامه نظم اقدام به نمونه برداری از محصولات در جریان تولید می نمایند تا از پیوستگی کیفیت  محصولات اطمینان حاصل نمایند

3- کنترل کیفیت محصولات نهایی:

قبل از ورود محصولات تولید شده به انبار نهایی و قرارگیری در ناوگان توزیع مجددا نمونه برداری صورت میگیرد و طبق استانداردهای معین شده محصولات مورد بازنگری قرار می گیرند سپس اجازه ورود به انبار نهایی صادر میگردد.

کنترل های خاص زعفران زرخواه:

با توجه به حساسیت محصول زعفران و تقلب های گوناگون در این محصول دستورالعمل های خاصی در ارتباط با زعفران ورودی توسط واحد کنترل کیفیت تعریف گردیده است زعفران های ورودی از مزارع شرکت و تامین کنندگان هنگام ورود به انبار نمونه برداری ده و کل زعفران تا بررسی  نتایج آزمایشات قرنطینه و پلمپ می گردد زعفران ها بر اساس استاندارد رنگ، عطر و کیفیت و ساختار مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت تایید زعفران وارد انبار می گردند و باقی که به حد نصاب استاندارد شرکت نرسند برگشت داده می شوند این فرایند جهت جلوگیری از تغییر در کیفیت محصول نهایی می باشد و موجب پیوستگی کیفیت در طول سال می گردد. تا مشتریان با اعتماد به نام و محصول زرخواه با آسودگی خاطر خرید کنند.