درباره ما

درباره ما

پخش سراسری مرداس فیدار رونیکا در مهر ماه سال 99 با تکیه بر دانش و تجربه ارزنده بالغ بر 13 سال فعالیت در امر پخش و فروش مویرگی در استان تهران فعالیت خود را آغاز نمود .

تولید و پخش محصولات با کیفیت با رعایت تمامی استاندارد های موجود در شرکتهای معظم پخش در کنار نظارت مطلوب و آگاهانه بر تمامی مراحل زنجیره تامین از جمله اهداف متعالی سازمان می باشد.

چشم انداز پخش سراسری مرداس فیدار رونیکا عبارتند از:

گسترش سبد محصولی برند زرخواه با تاکید بر تولید محصول با کیفیت ، مطابق با ذائقه مصرف کننده ایرانی.

همکاری با برندهای معتبر و با کیفیت مطلوب به خصوص در گروه کالایی سوغات و کالاهای ضروری.

تلاش در کسب سهم بازار مطلوب و سهولت دسترسی برای مصرف کنندگان در سراسر کشور از طریق مدیریت توزیع سیستماتیک و هوشمندانه.